قام اول و سوم دانش آموزان بافقي در مسابقه بخش گلايدر در استان يزد

 طي برگزاري مسابقات ابتكارات و نواوري دانش آموزان در استان يزد دانش آموزان بافقي از دبيرستان امام رضا (ع) و شاهد با همت پژوهش سراي دانش آموزي آموزش وپرورش توانستند مقام اول و دوم استان را كسب نمايند در اين مسابقه كه شهرستان بافق با دوتيم شركت نموده بودند تيم مفيدي با پرواز به طول 28 متر و امتياز 188نفر اول و تيم مستوفي با 20متر پرواز مقام سوم را كسب نموداند. اين دوره از مسابقات در جهت ارتقاء سطح علمي و ايجاد خلاقيت در دانش آموزان برگزار گرديده و باعث روحيه نشاط و شكوفايي توانمنديها با توجه به استعداد هاي آنها خواهد شد . گلايدر چيست؟ هواپیمای بی موتور ، بادپر یا گلایدر، هواگردی است که بدون استفاده از انرژی موتور به پرواز در می‌آید. در واقع چون این پرنده نیروی پیشران موتور ندارد؛ باید برای غلبه بر نیروی درگ و حفظ سرعت ثابت یک زاویه سرش منفی را به کار گیرد. به سخنی دیگر از مولفه وزن خود برای غلبه بر اصطکاک کمک می‌گیرد. مجري فني اين طرح شركت پرشين مهر بافق بوده و در حال حاضربا ايده محوري طراحي و ساخت هواپيماهاي مدل در مركز رشد فناوري بافق به عنوان شركت فناور فعاليت مي نمايد.