نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد فرماندار شهرستان از مركز بافق

$lead.getData()

فرماندار محترم شهرستان بافق از مركز رشد فناوري بافق بازديد كردند در اين بازديد كه معاون فرماندارو مشاور ايشان حضور داشتند از واحد هاي فناور مستقر در اين مركز بازديد بعمل آورده و ضمن آشنايي از فعاليت هاي  شركت ها ،مشكلات خود را در جهت ارتقاء و با لا بردن سطح بهروري خود مطرح نمودن . فرماندار نيز ضمن قول پيگيري حمايت خود را از ارتقاء اين مجموعه علمي اعلام نمود. همچنين ايشان با زارع پور مدير مركز در رابطه با  ساختمان مركز و نحوه اداره و مجوز تاسيس آن تبادل نظر نمودند.

موارد مطرح شده در اين بازديد:

 نواقص موجود در تجهيزات  و امكانات مركز

ساماندهي و گسترش مركز و ساختمان مركز

نحوه اخذ ماليات از شركت هاي فناور مستقر در پارك

حمايت  و اولويت جهت عقد قرارداد با شركت هاي فناور با ارگانهاي دولتي و نهاد هاي خصوصي

زمينه سازي جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و عملياتي در كارخانجات تعمييرات لكوموتيو

ايجاد شركت مستقل و مورد حمايت وابسته به اين مركز جهت عملياتي شدن طرحهاي شركت هاي مستقر

همكاري جهت ارتقاء بازار محصولات  و خدمات فناور در شهرستان

برگزاري جلسه هم انديشي نخبگان و اساتيد دانشگاه با همكاري فرمانداري و شركت سنگ اهن